Günümüzün en gözde mesleklerinden olan yazılım test mühendisliğinin hem kendi arasında iletişiminin sağlıklı bir şekilde sağlanması hem de diğer disiplinlerle olan verimli etkileşimini sağlamak amacıyla yazılım testi terimler sözlüğünün Türkçeleştirilmesi yapılmıştır. Yazılım Test ve Kalite Derneği terimler sözlüğü çeviri çalışma grubu üyelerinin katkılarıyla “ISTQB Standard glossary of terms used in Software Testing Versiyon 2.2” referans alınarak pratik hayatta kullanılan Türkçe ve yazılım testi terimleriyle Türkçe yazılım testi terimler sözlüğü hazırlanmıştır. Türkçeleştirme çalışması yapılırken test disiplinin iç içe çalıştığı iş analistliği, kullanılabilirlik, kullanıcı deneyimi tasarımı, yazılım geliştirme ve proje yönetimi gibi disiplinlerde kullanılan terimlere de dikkat edilmiş, bunlarla da uyumlu olmasına çalışılmıştır. Bu özene rağmen dilin yaşayan bir varlık olduğu, sürekli değiştiği ve İngilizcedeki bazı kelimelerin Türkçemizde tam karşılığının olmadığı gözardı edilmemelidir.

Bu kısıtlar ışığında Türkçe terimler sözlüğünün yaşanan gelişmeler ışığında her zaman güncel olabilmesi için yeni gelişmeleri ve önerilerinizi info@turkishtestingboard.org e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Dokümana aşağıdaki butondan ulaşabilirsiniz.