Temel Düzeyinde Performans Testi yeterliliği, halihazırda yazılım testi temel bilgisine sahip ve performans test alanında uzmanlıklarını daha da geliştirmek isteyen kişilere yöneliktir. Performans testi, son kullanıcı için kabul edilebilir kalite seviyelerinin oluşturulmasında kritik bir rol oynar ve genellikle kullanılabilirlik mühendisliği ve performans mühendisliği gibi diğer disiplinlerle birlikte çalışır. Bu syllabus’ta Performans Test Uzmanı için özel önemi olan faaliyetler daha derinlemesine ele alınmaktadır.

Dokümana aşağıdaki butondan ulaşabilirsiniz.