ISTQB® CTFL Syllabus v4.0 TTB tarafından uygulanan sınavlarda 6 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Sertifika üzerinde syllabus versiyonuna yer verilmekte olup, geçmiş tarihli sertifikalar da geçerliliğini koruyacaktır.

ISTQB® Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programının 2018 Türkçe versiyonunun yayınlamasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçti. Bu süre zarfında hem yazılım test sektöründe çok önemli gelişmeler oldu hem de sektör Türkiye’de ve dünyada yıllık ortalama %20 oranında bir ivmeyle büyüme kaydetti. İşte bu doküman değişen yazılım ve yazılım test dünyasındaki son gelişmeleri yansıtmak amacıyla ISTQB® tarafından revize edilerek, Nisan 2023’de bilişim sektörünün hizmetine sunulmuştur. Dokümanda özellikle Çevik yazılım geliştirme ve DevOps yaklaşımlarının teste etkisi göze çarpmaktadır.

Dokümana aşağıdaki butondan ulaşabilirsiniz.