Bilişim personellerinin yazılım test ve kalitesi alanında uluslararası standartlarda sertifikalanmasının sağlanması, sektörü bilinçlendirmek için konferans organizasyonu ve çeviri faaliyetleri, eğitim kurumlarının akreditasyon faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlayan Yazılım Test ve Kalite Derneği İktisadi İşletmesi olarak firmamızın kalite politikası; katılımcılarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini sürekli karşılayarak, ilgili yasal ve güvenlik şartlarına uygunluğunu sağlamak ve sürekli gelişme ve iyileşme prensibini olarak benimsemeyi amaç edinmiştir,

Yönetim sisteminin amaçları aşağıdaki maddeler halindedir;

  1. Türkiye Bilişim Sektörünün uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesi için sektörü yazılım testi ve kalitesi konusunda bilgilendirmek, dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,
  2. Yazılım test ve kalitesi konusunda derneğin belirlediği standartlarda eğitim verebilecek şirketlerin akreditasyonunu yapmak,
  3. Yazılım test ve kalitesi sertifikasyonlarını almak için yapılacak sınavların düzenlenmesi ve organizasyonu hususunda akredite şirketlerle iş birliği yapmak,
  4. Yazılım test ve kalitesi konusunda yapılacak sınavları değerlendirmek ve kazanan adayların sertifikasyonunu gerçekleştirmek,
  5. Yazılım test ve kalitesi sertifikasyonlarını almak için düzenlenecek sınavlara sınav soruları hazırlamak,
  6. Yazılım testi konusunda uluslararası kabul görmüş terimleri Türkçeleştirmek,
  7. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
  8. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek ,
  9. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
  10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde yazılım test ve kalitesi alanında faaliyet gösteren uluslararası ve/veya yabancı kuruluşlar ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek ve/veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılmak.