İleri Seviye Test Otomasyon Mühendisi sertifikasyonu, yazılım testindeki kariyerinde ileri bir noktaya ulaşmış ve otomasyon testindeki uzmanlıklarını daha da geliştirmek isteyen kişilere yöneliktir. Yazılım testinde, test otomasyonu içinde test ön koşullarını kontrol etmek ve ayarlamak için amaca yönelik oluşturulmuş yazılım araçlarını kullanmak, yürütme testleri ve gerçek sonuçların tahmin edilen sonuçlarla karşılaştırılması gibi görevler bulunur. Bu syllabus’ta Test Otomasyon Mühendisleri için özel önemi olan faaliyetler daha derinlemesine ele alınmaktadır.

Dokümana aşağıdaki butondan ulaşabilirsiniz.