İleri Seviye Teknik Test Analisti sertifikasyonu yazılım sistemlerinin performansı, güvenliği, güvenirliliği, taşınabilirliği ve sürdürebilirliği ile ilgili riskleri tanımlayan ve sınıflandıran ve bu riskleri azaltmak için testlerin planlanması, tasarımı ve yürütülmesi faaliyetlerinde yer alan kişilere yöneliktir. Bu syllabus’ta Technical Test Analisti için özel önemi olan faaliyetler daha derinlemesine ele alınmaktadır.

Dokümana aşağıdaki butondan ulaşabilirsiniz.