Yazılım Test ve Kalite Derneği (TTB®) Etik Davranış ve Mesleki Standartları Kuralları

 • Sertifikalı bir Yazılım Test Uzmanı ve “ISTQB® Certified Tester” logosunu kullanmaya hak kazanan biri olarak (bundan sonra sertifikalı test uzmanı ya da üye olarak anılacaktır) Yazılım Test ve Kalite Derneği tarafından belirlenen Etik Davranış Kuralları ve Mesleki Standartlar sözleşmesinde bahsedilen maddeleri kabul ettiğimi ve bu kurallara uyacağımı beyan ederim. Yazılım Test ve Kalite Derneği tarafından oluşturulmuş bu kuralları bilerek ve isteyerek ihlal eden bir kişinin TTB® (Turkish Testing Board) tarafından mesleki anlamda cezai işleme tabi olabileceğini bilmekte ve kabul etmekteyim.
 • ISTQB® Sertifikasyon Programı ile ilgili olarak; sertifikalı test uzmanı olan veya olmaya aday kişiler tüm yönleriyle doğrudan veya dolaylı olarak talep edilen bilgilere ilişkin doğru ve dürüst beyanda bulunmak durumundadır. Bu duruma aşağıdaki konular dahil olup sadece bu konularla sınırlandırılmamıştır; akreditasyon başvuruları, sınav başvuruları, sertifikasyon, cevap kağıtları ve aday bilgileri.
 • Bilgi teknolojileri projelerinde yazılım testi yapılırken TTB® Etik Davranış ve Mesleki standartlarının somut bir şekilde ihlal edilmesi durumunda sertifikalı test uzmanı bu durumu raporlamakla sorumludur.
 • Sertifikalı test uzmanı, etik kurallarının ihlal edilmesi ve gerekli bilgilerin toplanması konularında ülkelerinde bulunan yerel ISTQB® kurumlarıyla iş birliği yapmakla sorumludur.
 • Sertifikalı test uzmanı TTB® Etik Davranış ve Mesleki Standartları Kurallarına uymakla yükümlüdür.
 • Sertifikalı test uzmanı ISTQB®, TTB ve yazılım testiyle ilgili topluluklarda faaliyet gösterirken iletişimlerini mesleki ve etik kurallar doğrultusunda yapmaktan sorumludur. Bunu yaparken herhangi bir yanlış bilgilendirme yapılmamasına dikkat edilmelidir.
 • Sertifikalı test uzmanı, ISTQB® ve TTB® organizasyonlarına ve bu organizasyonlarda çalışan görevlilere ve gönüllülere saygı duymakla yükümlüdür.
 • Sertifikalı test uzmanı ISTQB® ve TTB®’nin itibarının zedelenmemesine dikkat etmekle sorumludur.

Sertifikalı Test Uzmanının Mesleki Uygulamalar ile İlgili Sorumlulukları

 • Tecrübe, performans ve deneyimleriyle ilgili doğru bilgi sağlamakla sorumludur.
 • Yazılım testini tam yetkili ve nitelikli bir şekilde sunmakla sorumludur.
 • Yazılım testi yapılırken devletin ve ülkenin yönetmeliklerine, mesleki etik standartlarına ve yasalara uymakla sorumludur.
 • Kendilerine verilen güvence ve ayrıcalıklara saygı duymalıdır.

Mesleki Gelişim Sorumlulukları

 • TTB® Etik Davranış ve Mesleki Standartlarını yaymakla sorumludur.
 • Test sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi için iyi nitelikteki test uzmanlarının desteklenmesinden sorumludur.
 • Diğer uzmanların kötü niyet, kayıtsızlık ve yanlış bilgi yüzünden itibarlarının zedelenmemesine dikkat etmekle sorumludur.
 • Yeterlilik, beceri ve bilgilerini güncel tutmakla sorumludur.
 • Zaman ve bilgilerini işlerine en iyi şekilde yansıtmakla sorumludur.

Müşteri ve Kamuya Karşı Sorumlulukları

 • Sadece yetkin oldukları konularda hizmet vermelidir.
 • Mesleki faaliyetleri sırasında elde edilen hassas ve gizli bilgilerin gizliliğine saygı duymalıdır.
 • Bilgi teknolojileri sistemlerini, uygulamalarını ve bilginin değerini korumakla sorumludur.
 • Kendilerine verilen güvene ve bu güvenin sağladığı ayrıcalıklara saygı duymakla sorumludur.

ISTQB® Certified Tester Logo Kullanım Kuralları

 • Sertifika sahibi kişiler tarafından, her bir level için;
  • ISTQB® Foundation Level
  • ISTQB® Foundation Level – Agile Tester
  • ISTQB® Foundation Level – Performance Testing Specialist
  • ISTQB® Full Advanced Level
  • ISTQB® Advanced Level – Test Analyst
  • ISTQB® Advanced Level – Test Manager
  • ISTQB® Advanced Level – Technical Test Analyst
  • ISTQB® Advanced Level – Test Automation Engineer

şekillerinde kullanılabilmektedir. Yukarıda belirtilmekte olan durumlar dışında logonun kullanılması yasaktır.

Çıkarların Çatışması ve Diğer Yasak Durumlar

 • Hediye ya da rüşvet teklif etme veya alma gibi yönetmeliklere aykırı kişisel kazanç saylayacakları durumlardan kaçınmalıdır.
 • TTB® ve/veya ISTQB® ile eğitim, sınav, yönetim, gönüllülük gibi konularda iş ilişkisi bulunan herkes yukarıdaki kurallara uymayı kabul eder.
 • Sınava kayıt yaptıran bir kişinin sınav giriş tarihini sadece 1 kez erteleme hakkı bulunmaktadır.
 • Sertifikanın askıya alınması veya iptali söz konusu olması durumunda sertifika sahibine ait TTB ve ISTQB® bünyesinde yer alan sertifikalı bilgileri kaldırılacaktır. İlgili sertifika sahibi sözü geçen sertifika ve/veya sertifikaları TTB®’ye iade edecektir.

Sınav Kuralları

 • Adayların sınavın başlamasından yarım saat önce online sınav sistemine bağlanıp gerekli kontrolleri yapması gerekmektedir.
 • Sınav başlamadan önce katılımcılar kimlik kartlarını masanın üzerine çıkartmalıdır. Kimlik belgesi ya da ehliyetini beyan etmeyen katılımcılar kimlik konfirmasyonu yapılamadığı için sınava alınmamaktadır.
 • Sınav süresince adayların, kopya çekmeleri, ekran kaydı ve ekran görüntüsü almaları, sistemsel sıkıntılar dışında görevlilere soru sormaları, sınav sorularının fotoğrafının çekilmesi veya herhangi bir şekilde çoğaltması yasaktır. Bu ve/veya benzer şüpheli davranışlarda bulunan adayların sınava verdikleri cevaplar geçersiz sayılabilecek ve sınavları iptal edilecektir.
 • Adayların sınav sırasında sigara vb. ürünleri içmeleri, sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları yemek yemeleri ve sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.
 • Yazılım Test ve Kalite Derneği ve ISTQB® tarafından değerlendirilecek, kopya çekildiği sonucuna varılan sınavlarda, ilgili adayların sınava verdikleri cevaplar geçersiz sayılacaktır ve sınavları iptal edilecektir.
 • Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmeleri mümkün olmayacaktır. Bu adayların kimlikleri, kusurları sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavların geçersiz sayılacağı sınav tutanağında belirtilecektir.
 • Belirlenen sınav saatinden sonra en fazla 10 dakika geç kalan katılımcılar sınava alınabilir. 10 dakikadan fazla geç kalan kişilerin sınava katılıp katılmama durumuna sınav gözetmeni karar verecektir. Sınavın gerçekleşmemesi durumunda yeni bir tarih belirlenecektir.
 • Sınav soruları, sınav cevapları ve sınav cevap anahtarı uluslararası niteliğe sahiptir. Söz konusu sınav soruları, sınav cevapları ve sınav cevap anahtarı dünyada ISTQB® sınavlarını yapmaya yetkili yerel kurullar ve/veya akredite sınav merkezlerinde kullanılabilmektedir.
 • Sınav soruları, sınav cevapları ve sınav cevap anahtarı ISTQB® ve ISTQB®’ye bağlı yerel kurullar ve/veya akredite sınav merkezlerine ait gizli bilgidir. Sınav sonrasında katılımcı tarafından talep edilse dahi gizlilik kuralları sebebiyle sınav soruları, sınav cevapları ve sınav cevap anahtarı katılımcıyla hiçbir koşulda paylaşılamaz.
 • Sınavlar İngilizce’den Türkçe’ye çevrildiği için öncelikli olarak soruların İngilizcesinin dikkate alınması tavsiye edilmektedir. Yazılım Test ve Kalite Derneği’nin soruları Türkçeleştirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Çeviri grubu tarafından katılımcılara yardım amaçlı çevrilen kitapçılardaki Türkçe anlam bozukluklarından TTB® sorumlu değildir.
 • Sınav için gerekli sistem erişim detayları (teknik detaylar, saat vb.) sınavdan önce tüm katılıcılara e-posta yoluyla iletilmektedir. Kayıt formunda yanlış ya da okunmayan e-posta adresleri sebebiyle katılımcıya ulaşmayan e-postalardan Yazılım Test ve Kalite Derneği sorumlu değildir. Katılımcı, bilgilendirme e-postasını sınavdan 3 gün öncesine kadar almıyorsa Dernek ile iletişime geçmelidir.
 • ISTQB® Foundation Level Sınav Sonuçları sınav bitiminde paylaşılmaktadır.
 • ISTQB® Advanced Level sonuçları sınavdan 2 hafta sonraki Cuma ya da en geç Pazartesi günü sadece e-posta ile duyurulmaktadır.

Kişisel Verilerin Paylaşımı

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Derneğimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Derneğimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Derneğimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 • Yazılım Test ve Kalite Derneği İktisadi İşletmesi markalarına;
 • Yazılım Test ve Kalite Derneği’nin bağlı olduğu İl Dernekler Müdürlüğü’ne
 • Yazılım Test ve Kalite Derneği’ bağlı olduğu ISTQB (International Software Testing Qualifications Board)’ye
 • Yetki vermiş olduğumuz, derneğimiz adına faaliyette bulunan temsilcilerimize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Derneğimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Derneğimize iletebilirsiniz.

Etik Davranış ve Mesleki Standartları Kurallarını okuduğumu, anladığımı, kabul ettiğimi ve kurallara uyacağımı beyan ederim.