Türkiye’de 2011 yılı itibariyle yüzlerce bilişim profesyonelinin katılımıyla, yazılım projelerinin kalitesi konusunda kapsamlı analizleri içeren ve her yıl tekrarlanan Türkiye Yazılım Kalite Raporu/ Turkey Software Quality Report (TSQR) Yazılım Test ve Kalite Derneği tarafından sektörün bilgisine sunulmaktadır.

TSQR Türkiye’de bulunan mevcut durumu göz önüne sermekle kalmamakla birlikte bilişim sektöründeki hedef ve trendlerin daha iyi belirlenmesinde uzmanlara ışık tutmaktadır.

Bu raporun tamamlanmasında katkıları bulunan TTB üyelerine, TestIstanbul Strateji grubuna ve destek vermiş olan herkese teşekkür ederiz.