www.turkishtestingboard.org ve alt alanlarını veya Yazılım Test ve Kalite Derneği’nin zaman zaman belirlediği diğer URL’leri veya etki alanlarını içeren Hizmetlerimizi (topluca “Site”) kullanarak, bu şartları kabul etmiş olursunuz. Lütfen bunları dikkatlice okuyunuz.

Hizmetlerimizin Kullanımı

Siteye erişerek veya kullanarak, bu Kullanım Koşullarına bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Kullanım Koşullarına tabi olmayı kabul etmiyorsanız, Siteye erişemez ve/veya Siteyi kullanamazsınız.

(i)Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi, (ii) Kullanım Koşullarının Yazılım Test ve Kalite Derneği ile yasal ve bağlayıcı bir anlaşma oluşturduğunu ve (iii) Kullanım Koşullarının Siteye erişim ve/veya Site kullanımına ilişkin önceki ve eşzamanlı tüm sözleşmelerin yerine geçtiğini onaylamış ve kabul etmiş olursunuz.

Siteyi hiçbir şekilde aşağıdaki amaçlarla kullanmayın:

  1. Herhangi bir kişi veya varlığın kimliğine bürünmek; yanlış beyanda bulunmak veya herhangi bir kişi veya kuruluşla bağlantınızı yanlış beyan etmek; başlıklar, iade postaları ve İnternet protokol adresleri dahil olmak üzere iletim bilgilerini kasıtlı olarak atlamak, silmek, taklit etmek veya yanlış beyan etmek; veya Site aracılığıyla gönderdiğiniz veya aktardığınız herhangi bir içeriğin kaynağını gizlemek için tanımlayıcıları başka şekilde manipüle etmek
  2. Siteye veya siteye bağlı sunuculara veya ağlara herhangi bir şekilde müdahale etmek, bozmak veya zarar vermek
  3. Yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlar dışında, diğer kullanıcılar hakkında onların izni olmadan bilgi toplamak ve dağıtmak dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, başkalarının kişisel gizlilik haklarını ihlal edecek herhangi bir faaliyette bulunmak
  4. Geçerli yasaları veya düzenlemeleri ya da Site ile ilgili olarak Yazılım Test ve Kalite Derneği tarafından belirlenen herhangi bir kural veya yönergeyi ihlal etmek

Ticari Markalar

Yazılım Test ve Kalite Derneği, hizmet markaları veya ticari adları (“Markalar”) veya burada veya Sitede atıfta bulunulan yayınları, ürünleri, içeriği veya hizmetleri, Yazılım Test ve Kalite Derneği’nin münhasır ve/veya aracılığında bulunduğu kuruluşların Markalarıdır. Sitede adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Yazılım Test ve Kalite Derneği’nin veya iştiraklerinin sahip olduğu ticari markaları, hizmet markalarını, logoları veya tasarımları Yazılım Test ve Kalite Derneği’nin önceden yazılı izni olmadan kullanamaz veya görüntüleyemezsiniz, bu izin Yazılım Test ve Kalite Derneği’nin tamamen ve mutlak takdirine bağlı olarak verilebilir.

Web Sitesine İlişkin Garantilerin Reddi

Siteye erişerek ve/veya kullanarak, siteye ve internete erişiminizden ve/veya kullanımınızdan kaynaklanan ilgili tüm sorumluluğu ve riski üstlenmeyi kabul etmiş olursunuz. Yazılım Test ve Kalite Derneği, sitenin ve sunucularının kötü amaçlı yazılım veya diğer zararlı mekanizmalar içermediğini garanti etmez. Siteyi kullanmanız, ekipman veya veri servisine veya değiştirilmesine ihtiyaç duymanızla sonuçlanırsa, Yazılım Test ve Kalite Derneği bu maliyetlerden sorumlu değildir.

Yazılım Test ve Kalite Derneği, siteyi ve içeriği “olduğu gibi” sağlar ve site aracılığıyla veya genel olarak internet üzerinden sağlanan herhangi bir içerik, mal, bilgi veya hizmetle ilgili olarak herhangi bir açık veya zımni garanti, beyan veya onay vermez.

Yazılım Test ve Kalite Derneği, site ile ilgili veya site ile ilgili herhangi bir işlemden doğrudan veya dolaylı olarak doğabilecek hiçbir masraf veya zarardan sorumlu olmayacaktır. Site aracılığıyla veya genel olarak internette sağlanan ve/veya mevcut olan tüm içerik, görüş, tavsiye, hizmet, mal ve diğer bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve yararlılığını değerlendirmek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Yazılım Test ve Kalite Derneği, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını veya sitedeki kusurların giderileceğini garanti etmez.

Web Sitesinin Değiştirilmesi veya Askıya Alınması

 Yazılım Test ve Kalite Derneği, size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda Site’nin veya herhangi bir kısmının işleyişini geçici veya kalıcı olarak değiştirebilir, durdurabilir veya askıya alabilir.

Sonlandırma

Kullanım Koşulları ve burada verilen tüm lisanslar Yazılım Test ve Kalite Derneği tarafından herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın feshedilebilir. Kullanım Koşullarının, işbu belge kapsamında verilen tüm lisanslar ve Siteye erişiminiz ve/veya kullanımınızın feshine ek olarak Kullanım Koşullarından herhangi birinin ihmali durumunda Yazılım Test ve Kalite Derneği, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, mevcut tüm hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Bu kapsamda yapılan işlemin önceden haber verilmeksizin geçerli olabileceğini kabul etmiş olursunuz.

Ancak, fesih durumunda Kullanım Koşullarının sizin tarafınızda devam eden yükümlülükler sağlayan ve/veya doğası gereği Kullanım Koşullarının feshinden sonra hayatta kalması amaçlanan Telif Hakkı, Lisanlar ve Fikir Sunumları, Sitenin Kullanımı, İçerik ve Bilgi Kullanımı, Tazminat ve Üçüncü Şahıs Hakları gibi ve bunlarla sınırlı olmayan bölümleri tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Bölünebilirlik

Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün bir mahkeme veya başka bir bağlayıcı makam tarafından geçersiz olduğu tespit edilirse, tarafların niyetlerini bu hükümde yansıtıldığı şekilde yürürlüğe koymak için her girişimde bulunulacağını ve burada yer alan diğer hükümlerin tam olarak yürürlükte kalmaya devam edeceğini kabul etmiş olursunuz.

Çok Yönlülük

Yalnızca taraflardan birinin avukatı tarafından hazırlanmış olabileceğinden Kullanım Koşullarının bir tarafa karşı diğer tarafa olduğundan daha katı bir şekilde uygulanmayacağını kabul etmiş olursunuz. Kullanım Koşullarının herhangi bir şartından feragat edilmesi, başka veya devam eden bir feragat olarak kabul edilmeyecektir. Yazılım Test ve Kalite Derneği, Kullanım Koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir kişi veya kuruluşa devredebilir.