Yazılım Test ve Kalite Derneği Etik Davranış ve Mesleki Standartlar Sözleşmesi

Home / Yazılım Test ve Kalite Derneği Etik Davranış ve Mesleki Standartlar Sözleşmesi

Yazılım Test ve Kalite Derneği Etik Davranış ve Mesleki Standartları Kuralları

Sertifikalı bir Yazılım Test Uzmanı ve “ISTQB® Certified Tester” logosunu kullanmaya hak kazanan biri olarak (bundan sonra sertifikalı test uzmanı ya da üye olarak anılacaktır) Yazılım Test ve Kalite Derneği tarafından belirlenen Etik Davranış Kuralları ve Mesleki Standartlar sözleşmesinde bahsedilen maddeleri kabul ettiğimi ve bu kurallara uyacağımı beyan ederim. Yazılım Test ve Kalite Derneği tarafından oluşturulmuş bu kuralları bilerek ve isteyerek ihlal eden bir kişinin TTB (Turkish Testing Board) tarafından mesleki anlamda cezai işleme tabi olabileceğini bilmekte ve kabul etmekteyim.

• ISTQB® Sertifikasyon Programı ile ilgili olarak; sertifikalı test uzmanı olan veya olmaya aday kişiler tüm yönleriyle doğrudan veya dolaylı olarak talep edilen bilgilere ilişkin doğru ve dürüst beyanda bulunmak durumundadır. Bu duruma aşağıdaki konular dahil olup sadece bu konularla sınırlandırılmamıştır: akreditasyon başvuruları, sınav başvuruları, sertifikasyon, cevap kağıtları ve aday bilgileri.

• Bilgi teknolojileri projelerinde yazılım testi yapılırken TTB Etik Davranış ve Mesleki standartlarının somut bir şekilde ihlal edilmesi durumunda sertifikalı test uzmanı bu durumu raporlamakla sorumludur.

• Sertifikalı test uzmanı, etik kurallarının ihlal edilmesi ve gerekli bilgilerin toplanmasına konularında ülkelerinde bulunan yerel ISTQB® kurumlarıyla iş birliği yapmakla sorumludur.

• Sertifikalı test uzmanı TTB Etik Davranış ve Mesleki Standartları Kurallarına uymakla yükümlüdür.

• Sertifikalı test uzmanı ISTQB®, TTB ve yazılım testiyle ilgili topluluklarda faaliyet gösterirken iletişimlerini mesleki ve etik kurallar doğrultusunda yapmaktan sorumludur. Bunu yaparken herhangi bir yanlış bilgilendirme yapılmamasına dikkat edilmelidir.

• Sertifikalı test uzmanı, ISTQB® ve TTB organizasyonlarına ve bu organizasyonlarda çalışan görevlilere ve gönüllülere saygı duymakla sorumludur.

• Sertifikalı test uzmanı ISTQB® ve TTB’nin itibarının zedelenmemesine dikkat etmekle sorumludur.

Sertifikalı Test Uzmanı’nın Mesleki Uygulamalar ile ilgili Sorumlulukları:

• Tecrübe, performans ve deneyimleriyle ilgili doğru bilgi sağlamakla sorumludur.

• Yazılım testini tam yetkili ve nitelikli bir şekilde sunmakla sorumludur.

• Yazılım testi yapılırken devletin ve ülkenin yönetmeliklerine, mesleki etik standartlarına ve yasalara uymakla sorumludur.

• Kendilerine verilen güvence ve ayrıcalıklara saygı duymalıdır.

Mesleki Gelişim Sorumlulukları

• TTB Etik Davranış ve Mesleki Standartlarını yaymakla sorumludur.

• Test sekt.rünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi için iyi nitelikteki test uzmanlarının desteklenmesinden sorumludur.

• Diğer uzmanların k.tü niyet, kayıtsızlık ve yanlış bilgi yüzünden itibarlarının zedelenmemesine dikkat etmekle sorumludur.

• Yeterlilik, beceri ve bilgilerini güncel tutmakla sorumludur.

• Zaman ve bilgilerini işlerine en iyi şekilde yansıtmakla sorumludur.

Müşteri ve Kamuya Karşı Sorumluluklar

• Sadece yetkin oldukları konularda hizmet vermelidir.

• Mesleki faaliyetleri sırasında elde edilen hassas ve gizli bilgilerin gizliliğine saygı duymalıdır.

• Bilgi teknolojileri sistemlerini, uygulamalarını ve bilginin değerini korumakla sorumludur.

• Kendilerine verilen güvene ve bu güvenin sağladığı ayrıcalıklara saygı duymakla sorumludur.

ISTQB® Certified Tester Logo Kullanım Kuralları

• Sertifika sahibi kişiler tarafından, her Level için

  •  ISTQB® Foundation Level
  •  ISTQB® Foundation Level – Agile Tester
  •  ISTQB® Full Advanced Level
  •  ISTQB® Advanced Level – Test Analyst
  •  ISTQB® Advanced Level -Test Manager
  •  ISTQB® Advanced Level – Technical Test Analyst

şekillerinde kullanılabilmektedir. Yukarıda belirtilmekte olan durumlar dışında logonun kullanılması yasaktır.

Çıkarların Çatışması ve Diğer Yasak Durumlar

• Hediye ya da rüşvet teklif etme veya alma gibi yönetmeliklere aykırı kişisel kazanç sağlayacakları durumlardan kaçınmalıdır.

• TTB ve/veya ISTQB® ile eğitim, sınav, yönetim, gönüllülük gibi konularda iş ilişkisi bulunan herkes yukarıdaki kurallara uymayı kabul eder.

• Sınava kayıt yaptıran bir kişinin sınav giriş tarihi sadece 1 kez erteleme hakkı bulunmaktadır.

• Sertifikanın askıya alınması veya iptali söz konusu olması durumunda sertifika sahibine ait TTB ve ISTQB® bünyesinde yer alan sertifikalı bilgileri kaldırılacaktır. İlgili sertifika sahibi sözü geçen sertifika ve/veya sertifikaları TTB’ye iade edecektir.

Sınav Kuralları:

• Adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Dernek yetkilisi adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirme yetkisine sahiptir.

• Sınav başlamadan önce katılımcılar kimlik kartlarını masanın üzerine çıkartmalıdır. Kimlik belgesi ya da ehliyeti yanında olmayan katılımcılar sınava katılım yapamamaktadır.

• Sınavı erken bitirmiş olsalar dahi, adayların sınavın ilk 15 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkması mümkün değildir. Bu süreler dışında sınavını bitiren adaylar sınav kitapçığını teslim etmek üzere gözetmeni çağırmalıdır.

• Sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları mümkün değildir. 3 Saat 45 dakika süren sınavlarda adaylar gözetmen eşliğinde tuvalete gidebilir. Gözetmenin bilgisi dışında sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınamayacaktır.

• Sınav süresince adayların, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri ve sınav sorularının fotoğrafının çekilmesi veya herhangi bir şekilde çoğaltılması yasaktır. Bu davranışlarda bulunan adayların sınava verdikleri cevaplar geçersiz sayılabilecek ve sınavları iptal edilebilecektir.

• Adayların sınavda; çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz, silah vb. teçhizatla girmeleri yasaktır. Bu ve benzeri cihazları yanında bulunduran adaylar sınavdan önce bunları görevliye teslim etmek durumundadır.

• Sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları (gözetmen bilgisi dışında) başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.

• Yazılım Test ve Kalite Derneği ve ISTQB® tarafından değerlendirilecek, kopya çekildiği sonucuna varılan salonlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların sınava verdikleri cevaplar geçersiz sayılacaktır ve sınavları iptal edilecektir. Bu nedenle sınav salonunda kopya çekme veya diğer adaylardan yararlanma girişimlerinde bulunulmaması, cevap kâğıtlarının sınav süresince diğer adaylar tarafından g.rülmeyecek şekilde kullanılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

• Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmeleri mümkün olmayacaktır. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanları sınav salonundan dışarı çıkarmayabilir. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu adayların kimlikleri, kusurları sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavlarının geçersiz sayılacağı sınav tutanağında belirtilecektir.

• Sınav başladıktan sonra en fazla 10 dakika geç kalan katılımcılar sınıfa alınabilir. 10 dakikadan fazla geç kalan kişilerin sınava girmesi mümkün olmayacaktır.

• Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı, cevap kâğıdı ile birlikte salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı veya cevap kâğıdından herhangi birini almayı unutabilirler. Böyle bir durumda aday gerekli uyarıda bulunarak yukarıdaki belgelerin eksiksiz teslim alınmasını sağlamalıdır. Sınav soruları ve cevap anahtarları Yazılım Test ve Kalite Derneği’nin gizli bilgisi niteliğindedir. Sınav katılımcıları bu belgelerin gizliliğini korumakla yükümlü olup bu belgelerin elektronik veya herhangi bir şekilde kopyalanması veya dağıtılması suç teşkil etmektedir.

• Sınavlar İngilizce’den Türk.e’ye çevrildiği için öncelikli olarak soruların İngilizce’sinin dikkate alınması tavsiye edilmektedir. Yazılım Test ve Kalite Derneği’nin soruları Türk.eleştirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Çeviri grubu tarafından katılımcılara yardım amaçlı çevrilen kitapçıklardaki Türk.e anlam bozukluklarından TTB sorumlu değildir.

• Sınav detayları (lokasyon, saat vb.) sınavdan önce tüm katılımcılara eposta yoluyla iletilmektedir. Kayıt formunda yanlış ya da okunmayan eposta adresleri sebebiyle katılımcıya ulaşmayan epostalardan Yazılım Test ve Kalite Derneği sorumlu değildir. Katılımcı, bilgilendirme epostasını sınavdan 3 gün öncesine kadar almıyorsa Dernek ile iletişime geçmelidir.

• ISTQB® Foundation Level Sınav Sonuçları, sınavı takip eden hafta Cuma ya da en geç bir sonraki hafta Pazartesi Günü sadece e-posta ile duyurulmaktadır. ISTQB® Advanced Level Sınav Sonuçları Sınavdan 2 hafta sonraki Cuma ya da en geç Pazartesi günü sadece e-posta ile duyurulmaktadır.

• Etik Davranış ve Mesleki Standartları Kuralları okuduğumu, anladığımı, kabul ettiğimi ve kurallara uyacağımı beyan ederim.