ISTQB Effectiveness Survey 2013

Home / ISTQB Effectiveness Survey 2013

ISTQB, yazılım test sektörünün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 2013 yılında, dünyanın değişik yerlerinden test mühendis ve yöneticilerinin katıldığı uluslararası online bir anket çalışması gerçekleştirmiştir.

İlk ISTQB Effectiveness Survey’de Dikkat Çeken Önemli Bulgular

  1. Test Mühendislerinin % 80’i ISTQB Foundation Level yazılım test sertifikasını kariyer gelişimi için; %70’i ise yazılım test yetkinliklerini geliştirmek için alıyor.
  2. Test Yöneticilerinin %75’i ISTQB yazılım test sertifikalarının bilişim projelerindeki test kalitesine pozitif etkisi olduğunu düşünüyor.
  3. Test Mühendislerinin %91’i ve Test yöneticilerinin %94’ü ISTQB Foundation Level yazılım sertifikasına sahip olmaktan oldukça memnun. Bu sertifikayı diğer meslektaşlarına da tavsiye ediyorlar.
  4. ISTQB Foundation Level sınavları, adayın bilgisini ölçmek için güvenilir bir kaynak olarak görülmektedir.
  5. Test Yöneticilerinin %75’i çalışanlarının Foundation Level sertifikasına sahip olmasını tercih etmektedir.
  6. Test Yöneticilerinin yaklaşık %75’i, Test Mühendislerinin ise %63’ü, ileri düzey sertifikalarını edinmenin önemli olduğunu düşünmektedirler.
  7. Advanced Level’dan sonra gelen Expert (Uzman) seviyesindeki sertifikasyon sınavları oldukça ilgi görmektedir.
  8. Dünyada ve sektöre baktığımızda Agile sertifikasyonuna karşı yoğun talep bulunmaktadır (ankete katılanların %85’i Agile sertifikasyonu ile ilgilenmişlerdir).
  9. Ankete katılanların %70’i sertifikasyon sınavlarındaki başarılarında akredite eğitim kuruluşlarının büyük rol oynadığını düşünmektedirler.
  10. Rapora göre yazılım test sektöründe önemi giderek daha da artan konuların başında: Agile test, Performans testleri, Mobil Uygulama Testleri ve Kullanılabilirlik Testleri geliyor.