İleri Seviye Deployment Pipeline Teknikleri Eğitimi | Dave Farley

Home / İleri Seviye Deployment Pipeline Teknikleri Eğitimi | Dave Farley
Dave Farley Training

1.950 TL + KDV

15 Ekim 2020

Eğitim Dili: İngilizce

09:00 – 17:00

Virtual Class Eğitim

Kontenjan sınırlıdır.

Eğitim İçeriği

Continuous Delivery’nin tam merkezinde olan Deployment Pipeline, yazılım ve yazılım ürünü geliştirme projelerinde üretime çıkacak tüm değişikliklerin işlendiği etkili ve kontrollü bir kanalı temsil etmektedir.

Continuous Delivery’de en önemli amaç, yazılımımızın her zaman “release” edilebilir bir durumda olması için çalışmasıdır. Geliştirme sürecimize,  yüksek otomasyon seviyeleri uygulayarak, üretim sistemlerimizdeki tüm değişiklikleri bu kanaldan geçirir ve canlıya almadan önce değerlendiririz.

Bu sebepten, deployment pipeline yazılım geliştirmede stratejik bir kaynak haline gelir. Böyle bir stratejik kaynağın hızı ve performansı da oldukça önemlidir.

Eğitimden konu başlıkları:

  • Deployment Pipeline için etkili modeller
  • Deployment Pipeline kapsamının ekip yapısına ve ekip yapısının Deployment Pipeline’a etkisi neleri kapsar?
  • Hızlı geri bildirim vermek için Deployment Pipeline’ınızı nasıl optimize edebilirsiniz?
  • Verim ve üretkenlik artışı sağlayan Deployment Pipeline’ı şirket içinde nasıl korursunuz?
dave farley

Dave Farley Kimdir?

Kanaat Önderi, Danışman, Best Seller  “Continuous Delivery”nin Yazarlarından

Dave Farley, Continuous Delivery, DevOps ve Genel olarak Yazılım Geliştirme alanının önde gelen düşünce liderlerindendir. Jolt ödüllü “Continuous Delivery” kitabının yazarlarındandır. Ayrıca konferans konuşmacısı, blog yazarı ve Reactive Manifesto’nun yazarlarından biridir.

Dave, İngiltere ve ABD’de irili ufaklı ekiplerde karmaşık yazılımların geliştirilmesine öncülük ederek geniş bir deneyim kazanmıştır. 1990’ların başından itibaren ticari projelerde yinelemeli gelişim, sürekli entegrasyon ve önemli seviyelerde otomatik testler kullanan, çevik geliştirme tekniklerinin ilk uygulayıcısıydı.

Dave, kodlarının mükemmelliği ve geliştirme sürecinin örnek niteliği ile iyi tanınan bir şirket olan OSS Disruptor’a ev sahipliği yapan LMAX’in eski Yazılım Geliştirme Yöneticisidir. Dave şimdi bağımsız bir yazılımcı, danışman, Continuous Delivery’nin kurucusu ve yöneticisidir.

Yayınlar

Contınuous Delıvery

Relıable Software Releases through Buıld, Test and Deployment Automatıon

Dave Farley & Jez Humble

2011 Jolt Mükemmellik Ödülü

Amazon Best-Seller

continuous_delivery