Personel Belgelendirme Mevzuatları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında;

Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere karşı din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tarafsız, adil ve eşit hizmet sunulması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlayacağımızı,

Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilerin belgelendirme hizmetlerine ulaşmasının herhangi bir yöntemle engellemeyeceğimizi, haksız rekabet oluşmasını önleyeceğimizi ve tarafsızlığın garantiye alınmasını sağlayacağımızı,

Personel belgelendirme faaliyetlerinin, kurum personeli ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştirileceğini,

Belgelendirme faaliyetlerini etkileyecek her türlü ticari, mali, çıkar çatışmalarından ve baskılardan uzak yöneteceğimizi, hiçbir şekilde belgelendirme faaliyetinde görev alan personele baskı uygulamayacağımızı,

Kurumda verilen tüm hizmetlerle ilgili elde etmiş olduğum bilgilerin, dokümanların gizliliğini sağlayacağımızı ve kurum personeli tarafından gizliliğin sağlanması için tüm önlemleri alacağımızı,

Kişi ve çalıştıkları firmalar ile ilgili bilgileri, ilgili kişi ve firmaların yazılı izni olmaksızın 3. taraflara vermeyeceğimizi; eğer kanun, yönetmelik ve tebliğ gereği bu bilgilerin verilmesi gerekirse, belgelendirilen kişi ve çalıştıkları firmaların konu ile ilgili bilgilendirileceğini,

Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için gerekli mali kaynakların sağlanacağını,

Belgelendirme faaliyetlerinde elde etmiş olduğum tüm bilgileri ve dokümanların üçüncü kişi ve kurum-kuruluşlarla paylaşmayacağımızı ve yasal olmayan hiçbir üçüncü kişi ve kurum-kuruluşlar ile paylaşmayacağımızı,

Reklam dâhil sağlanan bilgilerin doğru ve yanıltıcı olmaması için tüm önemleri alacağımızı,

Kurumunda verilen hizmetlerle ilgili tarafsızlığı ve gizliliği etkileyecek hiçbir bağlantı içerisinde olmayacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu